O mnie

Psychologia to moja pasja i sposób na życie. Dyplom Psychologa uzyskałem w renomowanej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, a wykształcenie uzupełniłem na Uniwersytecie Gdańskim o Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą z Poradnictwem Rodzinnym. Posiadam również dyplom mediatora Polskiego Centrum Mediacji, dzięki ukończeniu specjalistycznego szkolenia mediacyjnego zgodnego ze Standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. nr 56/2001 poz.591).

Regularnie poszerzam swoje psychologiczne umiejętności poprzez uczestnictwo w inspirujących szkoleniach, z których najistotniejsze to: „Interwencja i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych” (10-2012 do 11-2012), „Formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie” (11-2012), „Tendencje samobójcze młodych ludzi – motywy, uwarunkowania, nieświadome wyobrażenia”, „Rozpoznawanie symptomów molestowania seksualnego – diagnoza i interwencja” (04-2015), „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach- kurs podstawowy” (08-2015 do 10 2015 ), „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach- kurs zaawansowany” (03-2016 do 06-2016), „Porozumienie bez Przemocy (NVC)- poziom zaawansowany” (06-2017), „Kiedy boli, ale nie wiem po co” (09-2018), „Szkolenie dla realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” (03-2022), „Poznawczo-systemowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – model z Brugii” (04.2022), Studium Terapii Depresji (10-2021 do 06-2022). 

Doświadczenie psychologiczne uzyskałem w instytucjach terapeutycznych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, szkołach, m.in.:

– Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
– Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie,
– Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach,
– Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach,
– Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie 
– Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Gdańsk

Obecnie prowadzę prywatny gabinet psychologiczny, współpracując z klientami indywidualnymi oraz parami.